Ronneby

Premiär 22/6 2017! Från centrum tar du M/F Spättan och färdas längs Ronnebyån. Vid Ronneby Brunn gör båten ett stopp och du kan välja att upptäcka den vackra parken eller fortsätta ut i Ronnebys skärgård till Aspan, Karön, Ekenäs och Harön.

Nedan hittar du aktuella och kommande tidtabeller.


Aktuella tidtabeller

Kommande tidtabeller

Vad kostar det?

Skärgårdsbåtar

Mer information