Ronneby

Från bryggan vid Resecentrum tar du M/F Astrid och färdas längs Ronnebyån. Vid Ronneby Brunn gör båten ett stopp och du kan välja att upptäcka den vackra parken eller fortsätta ut i Ronnebys skärgård till Aspan, Karön, Ekenäs och Harön. Från Ronneby hamn kan du resa vidare till Karlshamn eller Karlskrona med Kustlinjen på helgerna.

Karta Ronneby skärgård

 

Bryggan vid resecentrum finns straxt nordväst om Ronneby Resecentrum/Järnvägsstationen vid gångbron över ån. Bryggan vid Ronneby Brunn ligger nedanför Ronneby Brunn hotell, vid bron över till Blekinge Convention Center och Soft Center.


 

 

 

Skärgårdsbåtar

Mer information