2018-07-04 18:46

Inställda Öresundståg 4 Juli

Ronneby-Karlskrona 18:46 är idag inställt.
Hänvisas till nästa avgång.

Karlskrona-Ronneby 19:47 är idag inställt.

Ersättningsbuss kör Karlskrona – Hässleholm och endast för avstigande efter Ronneby.