Just nu! 2017-11-22 13:08

Hållplats Alamedan flyttas tillfälligt

På grund av ombyggnation av hållplats Alamedan (i riktning mot Kungsmarken/Lyckeby), så flyttas hållplatsen tillfälligt, cirka 50 meter mot Drottninggatan till. 

Detta pågår tills ombyggnaden är klar. Slutdatum är i nuläget oklart.