Just nu! 2017-09-04 00:00

Hållplats Campus Gräsvik flyttas tillfälligt 4 september-15 oktober

På grund av vägarbete på del av Valhallavägen, flyttas hållplats Campus Gräsvik tillfälligt, till korsningen Valhallavägen/Utridarevägen.

Detta gäller från och med kl 08.00 den 4 september och till och med 15 oktober.