Just nu! 2017-03-28 00:00

Hållplats Karlskrona Centralstation från 28 mars

Från och med 28 mars öppnas hållplats Karlskrona Centralstation på Blekingegatan för norrgående (ut från centrum).

Den tillfälliga hållplatsen Lokstallarna (vid Lokomotion) stängs i samband med detta och resande hänvisas till hållplats Karlskrona Centralstation.

I riktning mot Centrum sker inga förändringar, busstrafiken trafikerar fortfarande inte Lokstallarna eller Karlskrona Centralstation och resande hänvisas till hållplats Kungsplan.