Just nu! 2016-09-02 00:00

Hållplats Lokstallarna Karlskrona från 2 september

På grund av vägarbete stängs hållplats Lokstallarna Karlskrona tillfälligt från och med 2 september och tills vidare.

Resande i riktning från centrum hänvisas till hållplats Karlskrona Centralstation.

Resande i riktning mot centrum hänvisas till hållplats Kungsplan, läge I.