2017-07-15 11:00

Hållplatsförändringar på Hasslö i samband med Hasslöfestivalen 13-15 juli

På grund av förmodade framkomlighetsproblem kommer hållplats Horn Hasslö Kyrka inte att trafikeras från 13-15 juli. Resande hänvisas till hållplats Hasslö.

Hållplats Hasslö flyttas tillfälligt under samma period till en tillfällig hållplats cirka 100 meter söder om ordinarie hållplatsläge; vid infarten till Coop och Hasslödoppet. Se kartan nedan.

Hållplats Hasslö