2017-11-04 00:00

Justerade turer Malmö-Köpenhamn 4 november

På grund av ett planerat banarbete, ställs några tågavgångar in mellan Malmö och Köpenhamn kvällstid 4 november. Bussar ersätter tågen.

Restiden till Köpenhamn blir därför längre än normalt.

Karlskrona-Köpenhamn 4 november

Avgång med Öresundståg från Karlskrona kl 17.47 (tågnummer 1103), kl 18.47 (tågnummer 1109), kl 19.47 (tågnummer 1115), kl 20.47 (tågnummer 1121) och kl 21.47 (tågnummer 1127) ersätts med buss på sträckan Malmö-Kastrup. 

Tänk på att den totala restiden blir längre vid resa med buss.

Övriga avgångar från Karlskrona denna dag går enligt tidtabell hela vägen till Köpenhamn.

Köpenhamn-Karlskrona 4 november

Avgång med Öresundståg från Kastrup kl 20.02 (tåg 1094) ersätts med buss till Malmö. Vid ankomst Malmö hänvisas vidare resande mot Blekinge till Öresundståg med avgång kl 21.29

Avgång med Öresundståg från Kastrup kl 21.02 (tåg 1100) ersätts med buss som kör hela vägen till Karlskrona, men stannar längs vägen endast för avstigande. 

Tänk på att den totala restiden blir längre vid resa med buss.

Övriga avgångar från Köpenhamn H denna dag går enligt ordinarie tidtabell till Karlskrona.