Just nu! 2018-01-18 00:00

Justerade turer med Öresundståg 20-21 januari

På grund av ett banarbete, är samtliga tåg inställda på sträckan Hässleholm-Lund (och omvänt) den 20-21 januari

Buss ersätter de inställda tågen. Detta innebär längre restid för resande till/från Lund/Malmö/Köpenhamn.

Karlskrona-Lund/Malmö/Köpenhamn 20-21 januari

Samtliga tåg kör enligt ordinarie tidtabell på sträckan Karlskrona-Hässleholm. I Hässleholm blir det byte för vidare resande. Buss kör till Lund, där det blir byte till Öresundståg för resenärer mot Malmö/Köpenhamn.

Kastrup-Malmö/Lund/Karlskrona 20-21 januari

Samtliga tåg kör enligt ordinarie tidtabell på sträckan Kastrup-Lund. I Lund blir det byte för vidare resande. Buss kör till Hässleholm, där det blir byte till Öresundståg för resenärer mot Kristianstad/Karlskrona. På sträckan Hässleholm-Karlskrona går samtliga tåg i ordinarie tidtabell, med undantag för tåg med ordinarie avgångstid kl 22.12 (tågnummer 1100). Detta tåg senareläggs med en timme och avgår istället kl 23.14 mot Karlskrona.

Reseplaneraren kan du alltid söka din resa, och den är uppdaterad med de förändrade tiderna.