2017-07-08 00:00

Justerade turer med Öresundståg 8-9 juli

På grund av ett banarbete, är samtliga tåg inställda på sträckan Hässleholm-Lund (och omvänt) den 8-9 juli.

Buss ersätter de inställda tågen. Detta innebär längre restid för resande till/från Lund/Malmö/Köpenhamn.

Karlskrona-Lund/Malmö/Köpenhamn 8-9 juli

Samtliga tåg kör enligt ordinarie tidtabell på sträckan Karlskrona-Hässleholm. I Hässleholm blir det byte för vidare resande. Buss kör till Lund, där det blir byte till Öresundståg för resenärer mot Malmö/Köpenhamn.

Kastrup-Malmö/Lund/Karlskrona 8-9 juli

Samtliga tåg kör enligt ordinarie tidtabell på sträckan Kastrup-Lund. I Lund blir det byte för vidare resande. Buss kör till Hässleholm, där det blir byte till Öresundståg för resenärer mot Kristianstad/Karlskrona. På sträckan Hässleholm-Karlskrona går samtliga tåg i ordinarie tidtabell, med undantag för tåg med ordinarie avgångstid kl 22.12 (tågnummer 1100). Detta tåg senareläggs med en timme och avgår istället kl 23.14 mot Karlskrona.

I Reseplaneraren kan du alltid söka din resa, och den är uppdaterad med de förändrade tiderna.