Just nu! 2017-05-02 00:00

Mindre förseningar linje 350, 2-26 maj

På grund av broarbete vid trafikplats Mörrum Öst, så kör linje 350 avvikande linjesträckning och därför kan förseningar på cirka 5 minuter uppstå. Detta gäller under perioden 2-26 maj.