Basareholmen

I över 300 år bedrev Försvarsmakten hemlig verksamhet på Basareholmen. Från att ha varit en stängd och övergiven plats har Basarholmen öppnats upp och börjat omformas till ett centrum för internationell konst och innovation. 

Så tar du dig hit