Karlskronas ståtliga sjöentré

Här har många kungligheter stigit i land och platsen är en tydlig markör för gränsen mellan det civila och militära. På ena sidan ligger den
inre befästningen Bastion Aurora, på den andra sidan finns Länsresidenset där Landshövdingen bor.

Så tar du dig hit