Mjölnareholmen

Sola på taket till en bunker, leta efter skalbaggar, spana på fiskmåsar och färjor eller promenera från öst till väst och upplev konst, teater, musik, film och mat. Mitt på ön hittar du ett 300 gammalt krut- och försvarstorn. 

Så tar du dig hit