30 dagar

Reser du ofta samma sträcka?

Med ett Månadskort eller 30-dagarsbiljetten i appen "Blekingetrafiken" får du 30 dagars fria resor inom den stad, den kommun, det område eller det län du valt. 

Tänk på att återanvända ditt kort, då priset för ett nytt är 20 kr.

Resor utanför Blekinge

Här kan du köpa och ladda ditt Resekort!

Här kan du ladda

Mer information