Sommarkort skolungdom

Vi tar dig till sommarens alla höjdpunkter!

Nu har regionfullmäktige beslutat att skolungdomar i Blekinge ska få ett gratis Sommarkort. Kortet skickas ut snarast och du får det i din postlåda i slutet av vecka 26.

Med Sommarkort skolungdom reser du gratis ombord på buss, tåg och båt i Blekinge under dygnets alla timmar till och med den 18 augusti. Kortet är personligt, det kan inte lånas ut till någon annan och gäller alltså endast för dig vars namn det står på kortet. Kortet är en värdehandling. 

Elever i länets kommuner som vårterminen 2019 har lämnat årskurserna 6–9 i grundskolan eller grundsärskolan, årskurserna 6-10 i specialskolan och årskurserna 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan får ett gratis Sommarkort skolungdom av Blekingetrafiken.

IM-elever som skrevs in höstterminen 2017 eller senare och varit inskrivna vårterminen 2019 är berättigade till ett gratis Sommarkort. IM-elever finns med i skolornas listor och behöver därför inte ansöka om ett gratis Sommarkort.

Från 27 juni kan skolungdomen registrera sitt Sommarkort skolungdom genom att skapa ett eget konto på Mina sidor.

Sommarkort skolungdom 2019