Färdtjänst

Den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg ska utformas så att så många som möjligt ska kunna använda den. För dig som på grund av funktionshinder inte kan åka med tåg eller buss, finns färdtjänsten. Denna utförs med särskilt anpassade minibussar och personbilar.

Vad kostar det?