Riksfärdtjänst

Region Blekinge är regional kollektivtrafikmyndighet och har hand om Riksfärdtjänsttillstånd från Blekingetrafiken. Här kan du läsa mer om vad Riksfärdtjänst innebär och hur du ansöker om tillstånd.