Blekingetrafikendag 14 oktober

Hålltiderna är

Fredag den 14 oktober på The Pot Karlskrona

8.00-16.30

AW 16.30-19.30

Sista anmälan 4 oktober

Jag är med under dagen
Jag är med på After Work