Användarvillkor och köpvillkor för mobilbiljetter

Köpvillkor

En aktiverad mobilbiljett är ett giltigt färdbevis för den avsedda sträckan på regionala tåg (Öresundståg, Pågatåg och Krösatåg), Kustbussen, landsbygdsbuss, stadsbuss och linjelagd anropsstyrd trafik.

1.1 Blekingetrafiken är din avtalspart och den som säljer biljetter till dig.

1.2 Biljetten kan betalas med VISA/MasterCard kredit- och bankkort, Swish eller faktura.

1.3 För transaktionen och betalningsförmedling är det betaltjänstleverantörens villkor som gäller.

1.4 Betalning med VISA/MasterCard: Vid betalning med kort skickas din beställning via en betalväxel till kortutgivande bank. Betalningen dras från ditt kortkonto/kontokredit på samma sätt som när du betalar med kortet i butik. Vid betalning och andra kontakter med betaltjänstleverantören processas och lagras kortuppgifter hos betaltjänstleverantören på ett säkert sätt i enlighet med Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS).

1.5 Betalning med Swish: När du väljer att betala med Swish öppnas din Swish-app automatiskt. Kontrollera att de förifyllda uppgifterna är korrekta och godkänn sedan betalningen med Mobilt BankID. Pengarna kommer att dras direkt från ditt anslutna konto. För att skaffa Swish, kontakta din bank eller läs mer på getswish.se.

1.6 Betalning med faktura: Klarna AB tillhandahåller tjänsten betalning med faktura. Klarna administrerar den tekniska plattform där registrering, kreditprövning och fakturering sker. Blekingetrafikens fordran mot Resenären överlåts till Klarna. Fakturan skickas till det personnummer som uppges vid registrering. Faktura med samlade köp av biljetter skickas månadsvis och det tillkommer en avgift på 9 kr per faktura. Vid varje köptillfälle görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Klarna behandlar Resenärens personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

1.7 Du kan ha flera aktiverade biljetter samtidigt d.v.s. flera personer kan använda biljetter på samma mobila enhet.

1.8 Biljetten avser resa på vald sträcka i Blekingetrafikens app men ingen specifik avgång. Biljetten börjar gälla när du aktiverar den och tidsgiltigheten räknas ner. Biljetten måste aktiveras före ombordstigning.

1.9 Garanterad giltighetstid för oanvända biljetter är sju dygn räknat från tidpunkten för köpet.

1.10 Köpt biljett återlöses ej.

Användarvillkor för biljettfunktionen

För användning av biljettfunktionen i Blekingetrafikens app gäller nedanstående användarvillkor.

2.1 Att köpa och sedan aktivera en biljett kräver en Apple iOS- eller Androidbaserad mobil enhet med fungerande Internetuppkoppling.

2.2 Biljetten måste vara aktiverad före ombordstigning för att vara giltig.

2.3 Observera att förmedling av betalning inte hanteras av Blekingetrafiken. När du väljer en betalningslösning i Blekingetrafikens app gäller de villkor för betaltjänstleverantören som tillämpas för av dig vald betalningslösning.

2.4 Köpta biljetter är knutna till ditt registrerade mobilnummer och den mobila enhet du använder vid tillfället för registrering.

2.5 Du ansvarar själv för eventuella avgifter som teleoperatören tar ut för mottagande av data och/eller SMS vid registrering och användning av appen.

2.6 Installation och användning av appen får endast ske på de tekniska plattformar som den tillgängliggörs på och i enlighet med de instruktioner som från tid till annan meddelas av Blekingetrafiken.

2.7 Blekingetrafiken åtar sig inget ansvar för tekniska problem som kan uppstå hos annan part, såsom problem med Internetåtkomst, tekniska problem hos betaltjänstleverantörer, tekniska problem i din mobila enhet eller liknande.

2.8 Blekingetrafiken kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att appen ska fungera så som avsett. Blekingetrafiken kan dock inte garantera att appen alltid fungerar problemfritt.

Spärr av tjänst

Blekingetrafikens app får inte användas för andra syften än de av Blekingetrafiken avsedda. Blekingetrafiken förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra tjänster helt eller delvis vid misstanke om obehörigt nyttjande, missbruk av tjänsten, eller om Blekingetrafiken utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda Blekingetrafikens, kunds eller annan parts intressen.

Ändringar och avtalstid m.m.

5.1 Villkoren gäller tillsvidare.

5.2 Du har rätt att när som helst säga upp detta avtal med Blekingetrafiken med omedelbar verkan. Uppsägning sker genom avinstallation av Blekingetrafikens app.

5.3 Appen, Blekingetrafikens biljettfunktioner, innehållet i tjänster som tillhandahålls via denna, och de tekniska förutsättningarna för användande av appens biljettfunktioner kan komma att ändras. Även villkoren för köp och användning av tjänsten kan ändras. Om du inte godkänner ändringar har du rätt att upphöra med användningen av Blekingetrafikens apps biljettfunktioner. Om så inte sker anses du ha accepterat dem.

5.4 Blekingetrafiken förbehåller sig rätten att när som helst sluta tillhandahålla biljettfunktioner i Blekingetrafikens app liksom viss tjänst däri.

Kontroll och tilläggsavgift

6.1

Kan du inte uppvisa giltig biljett vid kontroll, ska du, enligt lag (SFS 1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, betala en tilläggsavgift om f.n. 1 000 kronor utöver avgiften för biljett.

6.2

Då din giltiga biljett är registrerad i en mobil enhet är du skyldig att tillfälligt överlämna din mobila enhet till ombordpersonal, kontrollant eller annan personal som utför uppdrag åt Blekingetrafiken, om denne bedömer det som nödvändigt för att kunna utföra kontrollen.

Blekingetrafikens kundservice

Om du har frågor om Blekingetrafikens app, biljetter och biljettfunktioner, priser eller annat som gäller Blekingetrafiken är du välkommen att kontakta Blekingetrafikens kundservice via vår hemsida.

Postadress: Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona