Köpvillkor för Autoladda

Dessa villkor, tillsammans med Köpvillkor e-handel, tillämpas när du autoladdar ditt Resekort och startar tjänsten Autoladda på blekingetrafiken.se.

Gäller från och med 13 december 2015.

Villkorens ändamål och tillämpning

Dessa villkor, tillsammans med Köpvillkor e-handel, tillämpas när du autoladdar ditt Resekort och startar tjänsten Autoladda på blekingetrafiken.se.

För att kunna beställa tjänsten Autoladda krävs att du är registrerad som kund på Mina Sidor i Webshopen på blekingetrafiken.se.

Autoladda Resekort

2.1 Autoladda period

Med tjänsten Autoladda period, laddas ditt Resekort automatiskt med en ny period 3 dagar innan din befintliga period löper ut. När befintlig period går ut måste din nya period aktiveras vilket sker automatiskt när du håller kortet mot en kortläsare eller aktiveringsstolpe.

För att kunna starta Autoladda period krävs att det redan finns en period på ditt kort. Denna kan vara påbörjad, utgången eller väntande. Exempelvis, har du en period 1 zon 30 dagar sedan tidigare på ditt kort är det den period som kan autoladdas.

2.2 Autoladda reskassa

Med tjänsten Autoladda reskassa laddas ditt Resekort varje gång saldot understiger ett värde som du själv har angett. Resekortet fylls då på med ett belopp, som du själv har valt, i jämna 100- tal kronor i intervallet 100-1600 kr.

Betalning

3.1 Autoladda period

När du har startat tjänsten Autoladda period, betalar du för den nya perioden samtidigt som den laddas på ditt Resekort. Det innebär att varje ny period betalas 3 dagar i förskott innan befintlig period går ut.

Är kortbetalning inte möjlig att genomföra kommer tjänsten Autoladda att stoppas för samtliga Resekort som du har registrerat.

3.2 Autoladda reskassa

När du har startat tjänsten Autoladda reskassa betalar du valt belopp samtidigt som det laddas på ditt Resekort.

Är kortbetalningen inte möjlig att genomföra kommer tjänsten Autoladda att stoppas för samtliga Resekort som du har registrerat.

3.3 Betalningsmedel

Du kan betala med ditt bankkort som är anslutet till VISA eller Mastercard. Vid betalning lagras kortuppgifter hos Blekingetrafikens betaltjänstleverantör Nets, på ett säkert sätt i enlighet med Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS)

Avbeställning

Du kan när som helst avbeställa tjänsten Autoladda på Mina sidor i Webshopen. Vid avbeställning kommer tjänsten omgående att tas bort från Resekortet.

Uppsägning

Blekingetrafiken har rätt att säga upp tjänsten Autoladda om:

- Betalning från ditt bankkort i enskilt fall inte godkänns eller medges.
- Du bryter mot Blekingetrafikens Köpvillkor eller Allmänna resevillkor.
- Du missbrukar tjänsten Autoladda.
- Tjänsten Autoladda förändras eller utgår.