2019-10-20 00:00

Buss ersätter tåg över Öresundsbron 2-3 november

På grund av arbeten på Öresundsbron, ersätts tågtrafiken av buss, Malmö Hyllie-Köpenhamn från kl 13.00 den 2 november till och med kl 13.00 den 3 november.

Öresundstågen kör enligt ordinarie tidtabell på sträckan Karlskrona - Malmö - Karlskrona med något enstaka undantag. Resande till Malmö Hyllie/Köpenhamn byter till Pågatåg i Lund. I Hyllie byter man till ersättningsbuss för resa över till Danmark. 

Reseplaneraren kan du alltid söka och få fram aktuella avgångstider.