Just nu! 2019-05-23 00:01

Förseningar för busstrafik som kör genom Lyckeby 27-29 maj, samt 10-12 juni

På grund av vägarbete på Riksvägen (från korsningen Augerumsvägen upp till Skördevägen) kommer förseningar att uppstå på linje 2, 6 och 123 under perioden 27-29 maj och 10-12 juni.