Just nu! 2019-10-24 08:50

Hållplats Galgamarkstrappan 29 oktober-13 december

Hållplats Galgamarkstrappan (i bägge riktningar) byggs om under perioden 29 oktober-13 december.

Resande hänvisas till tillfälliga hållplatser, belägna cirka 175 m söder om ordinarie hållplatser (mot Trossö, på bron över Blåportsgatan).