Just nu! 2019-12-12 16:17

Hållplats Karlskrona Centralstation från 13 december

På grund av bygget på Pottholmen, flyttas hållplatsen Karlskrona Centralstation (riktning mot centrum) cirka 50-75 meter norrut. 

Hållplatsen kommer att flyttas tillbaka någon gång i maj 2020.