Just nu! 2020-01-27 15:59

Hållplats Verkö Industriområde flyttas 10 februari

På grund av att Rombvägen stängs för trafik, flyttas hållplats Verkö Industriområde till strax söder om cirkulationsplatsen. 

Väderskyddet och hållplatsstolpen flyttas redan 7 februari och 8-9 februari trafikeras således "gamla" hållplatsläget utan väderskydd och stolpe.