2020-01-05 10:58

Inställda Krösatåg 5 Januari

Krösatåg Karlskrona-Emmaboda kl 14:42

Är idag inställt.

Ersättningsbuss beräknas avgå i rätt tid.

Krösatåg Karlskrona-Emmaboda kl 15:42
Är idag inställt.

Ersättningsbuss beräknas avgå i rätt tid

Krösatåg Emmaboda-Karlskrona kl 13:34

Är idag inställt

Ersättningsbuss beräknas avgå i rätt tid.

Krösatåg Emmaboda-Karlskrona kl 14:34

Är idag inställt

Ersättningsbuss beräknas avgå i rätt tid.

Krösatåg Emmaboda-Karlskrona kl 15:34

Är idag inställt

Ersättningsbuss beräknas avgå i rätt tid