Just nu! 2019-04-23 16:18

Vägarbeten påverkar linje 600 och 350

På grund av vägarbeten i Karlshamn så kan linje 600 bli försenad. I västlig riktning kan detta påverka bytet övergången mellan linje 600 och 350 i Pukavik. Förseningar på upp till 10 minuter väntas in av linje 350 i riktning mot Sölvesborg. Blekingetrafiken kan under den här perioden inte garantera övergångar från linje 600 till linje 350 i Pukavik. Även resenärer som ämnar byta mellan linje 350 och Öresundståg i Sölvesborg kommer att bli drabbade av icke fungerande övergångar.

Detta gäller ett tag framöver, det går i nuläget inte att säga hur länge vägarbetena kommer att pågå.