Serviceresor

Få svar på dina frågor om serviceresor i vårt nya biljettsystem.

Jag åker sjukresa då och då. Är det något jag behöver tänka på?

Vi har svaren!

Vanliga frågor om Serviceresor