Nyheter och pressmeddelanden

Håll dig uppdaterad. Här samlar vi det mesta som händer i vår verksamhet, såsom nyheter och pressmeddelanden.

Senast uppdaterad: 2023-01-24 klockan 10.45  |  Pressmeddelande  |  Arkiverad

Fler nöjda med Blekingetrafiken

Allt fler blekingebor väljer att resa kollektivt – under 2015 svarar 4 av 10 att de reser regelbundet med Blekingetrafiken. De årliga undersökningar som görs för Kollektivtrafikbarometern visar också att resenärernas betyg på Blekingetrafiken förbättrats under det gångna året.

Under 2015 intervjuades 2300 blekingebor om sina resvanor och sin syn på Blekingetrafikens service och kvalitet. Intervjuerna ingår i Kollektivtrafikbarometern, en nationell undersökning som årligen genomförs på uppdrag av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik genom Ipsos Sweden.

Undersökningen visar att fler och fler invånare i Blekinge väljer att resa kollektivt och under 2015 svarande 4 av 10 att de reser regelbundet med Blekingetrafiken.

– Det är framförallt roligt att våra resenärer ger oss högre betyg i år. 70 % svarade att de är nöjda med Blekingetrafiken. Det är också glädjande att allmänheten generellt sett är mer positivt inställda till oss, säger Magnus Johansson, trafiknämndens ordförande. På flera håll i länet har vi satsat och utvecklat trafiken och vi ser att resandet ökade under förra året, framförallt i Karlskrona och Sölvesborgs busstrafik, fortsätter Magnus Johansson.

– En viktig fråga för kollektivtrafiken är att kunderna ska komma fram i tid. I Blekinge har vi brottats med förseningar och vi hoppas att de åtgärder som genomförts under 2015 leder till en ökad nöjdhet hos våra resenärer under kommande år, säger Pär Welander.

Punktligheten har varit prioriterad under 2015. Tidtabeller har justerats och fler bussar kör vid tidpunkter då många vill resa, vilket har lett till att framförallt bussarna blivit bättre på att komma i tid. På linjer med många resenärer har även fler maskiner för kortavläsning installerats för att det ska gå snabbare att komma ombord.

Omkring 50 000 personer intervjuades i hela Sverige för Kollektivtrafikbarometern under 2015. Intervjuerna genomförs löpande hela året och frågorna handlar om resvanor, service och kvalitet.

För mer information:

Magnus Johansson, Ordförande Trafiknämnden, Region Blekinge

Emil Andersson, Marknadsanalytiker, Blekingetrafiken

Publicerad: 2016-02-09 klockan 13.08