Nyheter och pressmeddelanden

Håll dig uppdaterad. Här samlar vi det mesta som händer i vår verksamhet, såsom nyheter och pressmeddelanden.

Senast uppdaterad: 2023-08-18 klockan 14.11

Indragna turer i höstens tidtabell

Inflation, ökade kostnader för drivmedel och sparkrav inom Region Blekinge gör att busstrafiken i Blekinge påverkas. Från tidtabellsskiftet den 14 augusti dras vissa turer med lågt resande in. Turer i rusningstrafik berörs i stort sett inte alls.

Turer med lågt resande

För att öka det hållbara resandet i Blekinge arbetar vi kontinuerligt med att se över vårt trafikutbud. En del av arbetet är att identifiera turer med lågt resande, turer som innebär att våra bussar nästintill kör tomma. Inför höstens tidtabellsskifte har cirka 100 turer med lågt resande identifierats och från och med den 14 augusti dras dessa in. Du hittar mer information under frågor och svar på denna sida.

Dessa turer berörs

De indragna turerna är geografiskt spridda över hela Blekinge och körs på tider när färre reser med kollektivtrafiken. Generellt sett blir det glesare mellan turerna på morgonen och enstaka turer med nattbussarna påverkas. Klicka på din kommun nedan för att se vilka turer som berörs. 

Uppdaterade tider i appen från midsommar

Arbetet med höstens tidtabell i sin helhet pågår och de nya tiderna beräknas vara uppdaterade i vår app och på vår webbsida runt midsommar.

Karlskrona

I Karlskrona dras följande turer på respektive linje in. Tänk på att tabellen redovisar avgångstid från starthållplats.

Linje Linjesträckning Veckodag Avgångstid
1 Saltö–Lyckeby Slottsbacken Söndag 23.43
2 Jämjö Parkvägen–Karlskrona centrum Söndag 23.12
3 Bastasjö–Karlskrona centrum Lördag–söndag 05.45
4 Rödebyholm–Karlskrona centrum Fredag 01.00
4 Rödebyholm–Karlskrona centrum Söndag 23.00
5 Dalby–Karlskrona centrum Lördag–söndag 06.20
5 Dalby–Karlskrona centrum Söndag 22.41
5 Karlskrona centrum–Dalby Söndag 22.18
5 Karlskrona centrum–Bokskogsvägen Lördag–söndag 07.18
6 Knösö–Slottsbacken Lyckeby Måndag–fredag 04.53
6 Verkö–Slottsbacken Lyckeby Lördag–söndag 05.50
6 Verkö–Slottsbacken Lyckeby Lördag–söndag 06.30
12 Gullberna Park–Lallerstedts gata–Amiralen* Måndag–fredag Samtliga turer dras in
12 Amiralen–Lallerstedts gata–Gullberna Park* Måndag–fredag Samtliga turer  dras in
120 Brömsebro–Jämjö Parkvägen Måndag–fredag 06.46
120 Jämjö Parkvägen–Fågelmara Lördag 22.05
122 Jämjö centrum–Jändelskolan Måndag–fredag 08.06
122 Jämjö Parkvägen–Torham Måndag–fredag 18.07
123 Sturkövägen–S:t Tjurkö Måndag–fredag 07.00
123 Sturkövägen–S:t Tjurkö Lördag 19.57
123 S:t Tjurkö–Sturkövägen Lördag 20.44
123 Sanda–Sturkövägen Måndag–fredag 18.23
154 Hållplats Sörens väg, Knuts Gård och Garpahamnen läggs ner.
Resande hänvisas till hållplats Hasslö eller Fabian Månssons väg.
Måndag–fredag Samtliga turer dras in
172 Holmsjö–Rödeby centrum Måndag–fredag 20.03
172 Rödeby centrum–Holmsjö Måndag–fredag 19.12
172 Rödeby centrum–Fur Måndag–fredag 05.34
172 Fur–Rödeby centrum Måndag–fredag 16.34
173 Rödeby centrum–Bygatan Tving Måndag–fredag 13.45
173 Bygatan Tving–Rödeby centrum Måndag–fredag 14.21
173 Bygatan Tving–Rödeby centrum Måndag–fredag 18.15

* Hållplats Gullberna Park läggs ner. Resande hänvisas till hållplats Gullberna och linje 3.

Ronneby

I Ronneby dras följande turer på respektive linje in. Tänk på att tabellen redovisar avgångstid från starthållplats.

Linje Linjesträckning Veckodag Avgångstid
1 Hjorthöjden–Fanjunkarevägen Lördag–söndag 06.14
1 Hjorthöjden–Fanjunkarevägen Fredag 00.24
1 Fanjunkarevägen–Hjorthöjden Lördag 05.47
1 Fanjunkarevägen–Hjorthöjden Söndag 06.47
1 Fanjunkarevägen–Hjorthöjden Fredag–lördag 00.55
2 Ronneby resecentrum–Östra piren Måndag–fredag 12.47
2 Östra piren–Ronneby resecentrum Måndag–fredag 12.29
150 Ronneby Resecentrum–Viggenområdet Måndag–fredag Samtliga turer dras in*
250 Bräkne hoby–Järnaviks brygg Måndag–fredag, lovdagar* 16.09
250 Järnaviks brygga–Tingsgården Måndag–fredag, lovdagar* 07.22
250 Bräkne hoby–Ronneby resecentrum Måndag–fredag, lovdagar* 07.32
255 Ronneby resecentrum–Liserby E22 Måndag–fredag, lovdagar* 06.40
255 Listerby E22–Ronneby resecentrum Måndag–fredag 17.16
255 Listerby E22–Ronneby resecentrum Måndag–fredag, lovdagar* 07.31
256 Ronneby resecentrum–Listerby E2 Måndag–fredag, lovdagar* 06.44

* Turer på linje 150 mellan Kallinge–Karlskrona samt Karlskrona–Kallinge är inte berörda.
* Gäller samtliga lovdagar, det vill säga dagar då elever är lediga från skolan. 

Karlshamn

I Karlshamn dras följande turer på respektive linje in. Tänk på att tabellen redovisar avgångstid från starthållplats.

Linje Linjesträckning Veckodag Avgångstid
3 Karlshamn resecentrum–Kreativum Måndag–fredag 06.01
3 Kreativum–Karlshamn resecentrum Måndag–fredag 06.33
320 Karlshamn resecentrum–Bräkne hoby Måndag–fredag 17.57
320 Bräkne hoby–Karlshamn resecentrum Måndag–fredag 18.30
350 Pukavik–Sölvesborg resecentrum Måndag–fredag 18.31
350 Sölvesborg resecentrum–Pukavik Måndag–fredag 18.05
362 Svängsta–Tostarp Onsdag 15.10
362 Svängsta–Tostarp Måndag–fredag 16.37
363 Linjen Hemsjö–Svängsta läggs ner*     
364 Linjen Svängsta–Mörrum läggs ner**    
630 City Gross–Norra Vilboken Fredag 02.02
630 Olofström–Karlshamn resecentrum Söndag 21.32

* Linje 363 läggs ner på grund av ett genomsnitt på 0,36 resande per tur
** Linje 364 läggs ner på grund av ett genomsnitt på 0,41 resande per tur

Sölvesborg

I Sölvesborg dras följande turer på respektive linje in. Tänk på att tabellen redovisar avgångstid från starthållplats.

Linje Linjesträckning Veckodag Avgångstid
433 Sölvesborg resecentrum–Mjällby Måndag–fredag 14.05
433 Sölvesborg resecentrum–Mjällby Måndag–fredag 17.22
434 Sölvesborg–Kylinge-Gammalstorp-Sölvesborg Måndag–fredag 06.00
434 Sölvesborg–Gammalstorp-Kylinge-Sölvesborg Måndag–fredag 17.05

Olofström

I Olofström dras följande turer på respektive linje in. Tänk på att tabellen redovisar avgångstid från starthållplats.

Linje Linjesträckning Veckodag Avgångstid
630 City Gross–Norra Vilboken Fredag 02.02
681 Olofström–Norra vilboken Måndag–fredag 19.58

Frågor och svar

Varför genomförs neddragningarna?
Trafiknämnden i Blekinge har gett Blekingetrafiken i uppdrag att minska kostnaden i verksamheten då Region Blekinge har ett stort budgetunderskott. Detta i samband med inflationen som bland annat har påverkat priserna på drivmedel, gör att Blekingetrafikens nuvarande trafikutbud behöver justeras för att spara pengar.

Hur har bussturerna valts ut?
För att öka det hållbara resandet i Blekinge arbetar vi kontinuerligt med att se över vårt trafikutbud. En del av arbetet är att identifiera turer med lågt resande, turer som innebär att våra bussar nästintill kör tomma. Inför höstens tidtabellsskifte har cirka 100 turer med lågt resande identifierats och från och med den 14 augusti dras dessa in.

När genomförs neddragningarna?
Förändringarna genomförs i samband med tidtabellskiftet den 14 augusti 2023.

Vilka bussturer berörs?
De indragna turerna är geografiskt spridda över hela Blekinge och är turer med få resenärer samt turer som körs på tider när färre reser med kollektivtrafiken. Det innebär att få resenärer påverkas samtidigt som majoriteten av resenärer inte påverkas. Bussturer i rusningstrafik berörs i stort sett inte alls.

Varför gör Blekingetrafiken förändringarna så snabbt?
De väldigt höga drivmedelspriserna innebär att Blekingetrafiken går back med flera miljoner varje månad. Trafiknämnden i Blekinge har gett Blekingetrafiken i uppdrag minska kostnaden i verksamheten då Region Blekinge har ett stort budgetunderskott. Det innebär att vi måste agera så snabbt som möjligt.

Vad händer om priserna på drivmedel fortsätter att öka – kommer ytterligare neddragningar behövas?
Vi ser över trafikutbudet kontinuerligt och ja, om drivmedelspriserna går upp ännu mer eller att Region Blekinges budgetunderskott ökar kan det bli politiskt beslutat att fler trafikförändringar kommer att göras.

Vad händer om priserna på drivmedel minskar – kommer de indragna turerna tillbaka?
Sannolikheten att priserna på drivmedel går ner snabbt i år bedömer vi som väldigt liten. Om det trots allt skulle ske kommer vi inte att sätta tillbaka de indragna turerna rakt av utan se över hur vi kan förbättra utbudet i sin helhet.

Varför drar ni inte ner på tågtrafiken?
I nuläget finns inga planer på neddragningar i tågtrafiken men kan komma att påverkas i framtiden om ytterligare besparingar krävs. Neddragningar i tågtrafiken behöver planeras med lång framförhållning för att kunna genomföras.

Min linje försvinner, vad gör jag nu?
I Karlshamn dras linje 363 och linje 364 in. I snitt innebär det 0,36 resenärer per tur för linje 363 respektive 0,41 resenärer per tur för linje 364. Under det senaste året har endast 250 resor gjorts på linjerna, vilket innebär ett snitt på 0,39 resenärer per tur. För de kunder som blir berörda hänvisar vi till vår Närtrafik.

Publicerad: 2023-08-04 klockan 12.00