Nyheter och pressmeddelanden

Håll dig uppdaterad. Här samlar vi det mesta som händer i vår verksamhet, såsom nyheter och pressmeddelanden.

Senast uppdaterad: 2023-05-03 klockan 13.48  |  Arkiverad

Kollektivtrafiken får höga betyg i Blekinge

Allt fler kunder hos Blekingetrafiken är nöjda, visar resultat från Kollektivtrafikbarometerns årsrapport för 2018. På ett år har andelen nöjda kunder ökat från 63 procent till 70 procent, vilket placerar Blekingetrafiken bland topp 5 i landet i jämförelse med andra lokala kollektivtrafikbolag.

I Blekinge genomfördes 2 400 intervjuer under 2018 och förutom att kundnöjdheten ökat under året tycker kunderna att det är enklare att resa, att köpa biljetter och att information om förändrade tidtabeller och avgångstider har blivit bättre.

– Det är roligt att utvecklingen för dessa frågor varit positiv, säger Anna Claesson, marknads- och försäljningschef på Blekingetrafiken. Vi har jobbat intensivt med att göra det enklare att förstå trafikutbudet, bland annat med tydliga linjekartor och egna färger på linjerna, samt skyltar i hållplatserna som i realtid visar när bussen kommer. Informationsinsatser och invigningar i samband med lansering av ny trafik gör att våra kunder får kännedom och kunskap om att det är något nytt som händer.

Årsrapporten visar att kunderna tycker att det blivit enklare att köpa biljetter i kollektivtrafiken. Att det finns en allt högre efterfrågan på digitala tjänster märks tydligt på utvecklingen av antalet sålda mobilbiljetter. Under 2018 ökade försäljningen av mobilbiljetter med cirka 35 procent jämfört med 2017.

Årsrapporten visar att kunderna tycker att det blivit enklare att köpa biljetter i kollektivtrafiken. Att det finns en allt högre efterfrågan på digitala tjänster märks tydligt på utvecklingen av antalet sålda mobilbiljetter. Under 2018 ökade försäljningen av mobilbiljetter med cirka 35 procent jämfört med 2017.

– I Kollektivtrafikbarometern ser vi att våra kunder tycker det blivit lättare att köpa biljetter. I mars lanserar vi en ny app med nya rabatter. Bland annat kommer barn, studenter och seniorer få rabatt på alla biljetter och det kommer vara möjligt att ha sitt periodkort i sin smartphone, säger Trafiknämndens ordförande Peter Christensen.

Rabatterna kommer inledningsvis finnas i Blekingetrafikens nya app, under året kommer nya betalsätt och ett nytt kort där kunden kan lägga sina biljetter. Det kommer också nya biljettautomater och försäljning via blekingetrafiken.se.

Utvecklingen av den nya appen görs i samarbete med Skånetrafiken och Östgötatrafiken. Skånetrafiken har länge legat i framkant vad gäller digital utveckling och utvecklingen av digitala lösningar fortsätter även i Blekinge.

För mer information, kontakta:
Emil Linge, marknadsanalytiker
emil.linge@blekingetrafiken.se
0455-73 71 90

Peter Christenson, Trafiknämndens ordförande
070-207 12 46

Jämförelse mellan 2017 och 2018 års resultat

Kollektivtrafikbarometern är en nationell undersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik tillsammans med kollektivtrafikbolagen i landet.
• 4 av 10 Blekingebor reser kollektivt minst en gång i månaden
• 40 procent av Blekingetrafikens kunder anser att deras resmöjligheter förbättrats senaste året

Frågor i Kollektivtrafikbarometern   2018
Hur nöjd är du sammanfattningsvis med bolaget? 63 % 70 %
Det är enkelt att resa med bolaget 73 % 78 %
Informationen vid förändringar av tidtabeller och linjer är bra 56 % 61 %
Det är enkelt att köpa bolagets biljetter och kort 74 % 78 %
Mina möjligheter att resa kollektivt har förbättrats det senaste året 40 % 41 %
Andel av Blekingeborna som reser med Blekingetrafiken en gång i månaden eller mer 35 % 37 %

Jämförelse av kundnöjdhet nationellt

Kollektivtrafikbolag 2017 2018
Karlstadsbuss 84 % 83 %
Luleå Lokaltrafik (LLT) 75 % 79 %
VL 74 % 73 %
Östgötatrafiken 67 % 70 %
Blekingetrafiken 63 % 70 %
Länstrafiken Kronoberg 68 % 68 %
Länstrafiken Västerbotten 67 % 68 %
Länstrafiken i Jämtlands län 59 % 67 %
X-Trafik 66 % 67 %
Hallandstrafiken 63 % 66 %
Kalmar länstrafik (KLT) 50 % 65 %
Länstrafiken Örebro 59 % 65 %
Värmlandstrafik 59 % 64 %
Jönköpings Länstrafik 59 % 63 %
Länstrafiken i Norrbotten 65 % 61 %
UL 59 % 61 %
Nationellt snitt 58 % 59 %
Dalatrafik 52 % 58 %
SL 58 % 58 %
Västtrafik 57 % 57 %
Din Tur 53 % 53 %
Skånetrafiken 52 % 53 %
Kollektivtrafiken Gotland 54 % 51 %
Publicerad: 2019-02-26 klockan 10.05