Nyheter och pressmeddelanden

Håll dig uppdaterad. Här samlar vi det mesta som händer i vår verksamhet, såsom nyheter och pressmeddelanden.

Senast uppdaterad: 2023-01-24 klockan 11.32  |  Arkiverad

Kunden i centrum i nytt avtal för Öresundstågen

Tisdagen den 21 maj tilldelades ett nytt trafikavtal för Öresundstågen. Det blir SJ AB som svarar för driften av Öresundstågen från och med december 2020. Det nya avtalet sätter kundens hela reseupplevelse i centrum.

SJ AB tilldelas avtalet efter en omfattande utvärderingsprocess som har visat att de har det mest fördelaktiga avtalet när pris och kvalitet vägts samman. Avtalet är ett incitamentsavtal som driver mot en högre kvalitet i kundbemötandet för hela reseupplevelsen.

- Vi har velat utveckla ett antal parametrar såsom bättre ersättningstrafik, bättre omhändertagande på tåg och perronger vid störning, ökad bemanning och service på tågen, bättre hittegodshantering och högre kvalitet i fordonsunderhåll och sittplatskapacitet. SJ AB har visat stor lyhördhet för våra höga ambitioner i SJ AB gedigna och genomarbetade leveranslösning, säger Håkan Henmyr, projektchef för upphandlingen, Skånetrafiken.

Region Skåne bygger en ny underhållsdepå i Hässleholm som står klar 2020. När det nya trafikavtalet tas i drift ingår även ett helhetsåtagande där SJ AB har ansvar även för tågunderhållet.

- Förutom bättre förutsättningar i den nybyggda depån har SJ AB större möjligheter att som en del i trafikåtagandet, optimera underhållet. Det kommer sammantaget att innebära en mycket större effektivitet och kvalitet och på så sätt gynna resenärerna, säger Håkan Henmyr.

Öresundstågstrafiken är en sedan många år en etablerad regionaltrafik i södra Sverige. Med en ny underhållsdepå i Hässleholm och ett helhetsåtagande där SJ AB ansvar för både trafik och underhåll ger det mycket goda förutsättningar för förbättringar. Trafikavtalet med Danmark som är ett samarbetsavtal som innebär att Skånetrafiken ges ett samlat ansvar som trafikbeställare för Öresundstågstrafiken mellan Malmö och Köpenhamn, är ytterligare en förbättring för Öresundstågstrafiken som blir verklighet från 2023.

- I det nya trafikavtalet har vi ställt högre krav på såväl kvalitén i tågtrafiken som ersättningstrafiken. SJ AB får ett helhetsåtagande för trafik och underhåll och därmed finns det bättre förutsättningar än tidigare att bedriva en attraktiv tågtrafik, säger Peter Christensen (L) ordförande, kollektivtrafiknämnden, Region Blekinge.

Avtalet omfattar åtta år med option om ytterligare förlängning på två år, och träder i kraft i samband med tidtabellskiftet i december 2020. Avtalet omfattar i huvudsak driften av Öresundstågstrafiken, inklusive bemanning ombord med lokförare och tågvärdar, driftledning och planering av trafiken, störningshantering samt akut ersättningstrafik, allt underhåll av tågen, övriga servicetjänster som hittegodshantering och servering ombord.

Avtalet tecknas först när tiden för avtalsspärr löpt ut.

För mer information, kontakta

Peter Christensen (L) ordförande kollektivtrafiknämnden, 070–207 12 46
Håkan Henmyr, projektchef, Skånetrafiken, nås genom Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03
Jakob Emander, tåg- och trafikutredare, 0709-569 009

Fakta

Upphandlingen av trafikavtalet Öresundstågstrafiken har utförts av projektorganisation med deltagande från alla de samverkande svenska beställarna. Projektet har letts av Håkan Henmyr, Skånetrafiken. Projektet kommer att överlämnas till Öresundståg AB i samband med trafikstarten i december 2020.

Öresundståg är ett gemensamt tågtrafiksystem i Sydsverige och Danmark. Bakom Öresundståg står de regionala kollektivtrafikorganisatörerna Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik, Skånetrafiken och Västtrafik i samverkan med DSB och danska Transportministeriet.

 • Totalt 111 tågsätt används i Öresundstågstrafiken. De har en maxhastighet på 180 km/h och är utformade för bekväma regionala resor inom och mellan de samverkande regionerna och till och från Köpenhamn.
 • Varje tågsätt består av tre sammankopplade vagnar, numrerade 11-14, med sammanlagt 229 sittplatser. Vid behov kopplas upp till tre tågsätt samman – tillkommande vagnar numreras då 21-24 och 31-34 och kapaciteten blir totalt 687 sittplatser.
 • Varje tågsätt kör cirka 255 000 kilometerper år.
 • De äldsta tågsätten har kört mer än 4 miljoner kilometer.

Trafikhuvudmän och ägarandel med ägarrepresentant

Skånetrafiken, 40 %,
Länstrafiken Kronoberg, 12 %,
Blekingetrafiken, 12 %
Hallandstrafikenen AB genom region Halland, 12 %
Kalmar Länstrafik, 12 %
Västtrafik AB genom Västra Götalandsregionen, 12 %

Trafikdirektörer

Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken
Thomas Nilsson, trafikdirektör, Länstrafiken Kronoberg
Sören Bergerland, trafikdirektör, Blekingetrafiken
Andreas Almquist, vd, Hallandstrafiken AB,
Karl-Johan Bodell, trafikdirektör, Kalmar Länstrafik
Lars Backström, vd, Västtrafik AB

Tågdepå i Hässleholm 2020

Vid halvårsskiftet 2020 står den nya Öresundstågsdepån färdig i Hässleholm. Med en komplett utrustad verkstad med 10 spårplatser och därtill sammanlagt 36 spårplatser för städning och uppställning, blir det inte bara en modern anläggning utan också en viktig förutsättning för tågtrafikens expansion i de samverkande regionerna.

Det blir en flexibel verkstadshall med tillhörande lager och personallokaler, kontor, separat kombihall med fordonstvätt och skalskyddade spårplatser för uppställning och städning är några av de funktioner som kommer rymmas i den blivande fordonsdepån i Hässleholm. Behovet av en ny depå för Öresundstågen, som beräknas stå färdig till 2020, har diskuterats sedan många år och 2015 fattade Region Skånes regionfullmäktige beslutet om att genomföra bygget.

 • Region Skåne bygger Hässleholmsdepån
 • Ska stå färdig till hösten 2020.
 • Komplett utrustad verkstad med tio spårplatser.
 • Kombihall för bland annat utvändig tvätt och klottersanering.
 • I anslutning till verkstaden byggs lager-och personallokaler.
 • 36 spårplatser för uppställning och städning.
 • Flexibilitet för framtida krav för fordonsunderhåll
 • Stort behov av ny verkstadskapacitet i södra Sverige för underhåll av Öresundståg.
 • Förbättrad kvalitet och effektivitet.
 • Nuvarande verkstad i Danmark uppfyller inte kraven och är fullbelagd.
 • Går inte att konkurrensutsätta fordonsunderhåll om vi inte kan tillhandahålla en modern verkstadsdepå.
 • Hässleholmsdepån skapar helt nya förutsättningar för underhåll av Öresundstågen.
 • Upp emot 200 arbetstillfällen skapas.
 • Skånetrafiken och Öresundståg AB har jobbat parallellt med kravställning kring utformning av funktioner och utrustning

Trafikavtal Danmark

Läs mer i Skånetrafikens pressmeddelande.

Publicerad: 2019-05-21 klockan 18.00