Nyheter och pressmeddelanden

Håll dig uppdaterad. Här samlar vi det mesta som händer i vår verksamhet, såsom nyheter och pressmeddelanden.

Senast uppdaterad: 2023-01-24 klockan 10.43  |  Pressmeddelande  |  Arkiverad

Nöjda kunder väljer Blekingetrafiken

Allt fler väljer att resa med Blekingetrafiken. Under 2019 gjordes 20 procent av resorna i Blekinge med kollektivtrafik, en ökning från 16 procent 2018. Allra flest kollektivtrafikresor görs i Karlskrona, men sedan Ronneby och Karlshamn fått ny stadstrafik ökar andelen kollektivtrafikresor även här.

Blekinges invånare är bäst i landet på att välja kollektivtrafiken framför andra motoriserade fordon, bortsett från storstadsregionerna och de renodlade stadstrafikbolagen i Luleå och Karlstad. Var femte resa i Blekinge gjordes med kollektivtrafik 2019.

- Det är otroligt roligt och positivt att så många resor görs med kollektivtrafiken istället för med bilen, säger Peter Christensen, ordförande i Trafiknämnden i Region Blekinge. Det underlättar inte bara för kunder som får mer pengar över i plånboken och slipper leta parkering, det bidrar även till en bättre miljö och mer bilfria stadskärnor.

Under 2019 har även kunders betyg på punktligheten och avgångstiderna förbättrats, samt att fler upplever att de sparar tid genom att resa med kollektivtrafiken.

- Det är glädjande att se denna utvecklingen, säger Pär Welander, trafikchef på Blekingetrafiken. Vi jobbar hela tiden med att förbättra vårt utbud och våra tidtabeller för att fler ska kunna resa och även uppskatta att resa med oss.

Andelen kunder som upplever att det är enkelt att köpa biljett har minskat från 78 procent till 73 procent under året. Förklaringen ligger i att det under 2019 funnits två olika biljettsystem med skillnader i prissättning och villkor som kunder kunnat köpa biljetter i.

- Vi jobbar med att utveckla de olika delarna av det nya biljettsystemet, som i slutändan ska göra det enklare och smidare för våra kunder att köpa biljetter och hitta resor säger tf Marknads- och försäljningschef Rasmus Månsson. Vi förstår såklart att två olika biljettsystem kan göra det otydligt för våra kunder, och vi tackar för ert tålamod. Målet är alltid att förbättra för våra kunder.

Under mars och april kommer fler tjänster att lanseras, bland annat möjligheten att köpa de nya resekorten på blekingetrafiken.se och hos ombuden. Det kommer även gå att köpa biljetter i nya biljettautomater under mars.

Resultat från Kollektivtrafikbarometern 2019 visar bland annat:

  • Lojaliteten hos kunder är fortsatt hög, ambassadörerna är fler än skeptikerna och jämfört med övriga landet får Blekingetrafiken ett högt betyg av sina kunder.
  • 7 av 10 kunder är nöjda med Blekingetrafiken.
  • 85 procent av kunderna är nöjda med sin senaste resa, en ökning från 82 procent 2018.
  • 4 av 10 kunder upplever att möjligheterna att resa kollektivt har förbättrats under det senaste året.

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam nationell undersökning som utförs av Svensk kollektivtrafik på uppdrag av landets kollektivtrafikmyndigheter. Nationellt har över 80 000 personer intervjuats under 2019. Motsvarande siffra för Blekinge är 2 400, det vill säga 200 personer per månad. Intervjupersonerna får svara på frågor kring resvanor, kvalitet och service.

För mer information, kontakta:

Peter Christensen, Trafiknämnden ordförande, Region Blekinge, telefonnummer 070-207 12 46

Rasmus Månsson, tillförordnad Marknads- och försäljningschef, Blekingetrafiken, telefonnummer 070-956 90 44

Emil Linge, Marknadsanalytiker, Blekingetrafiken 0455-73 71 90

Publicerad: 2020-02-25 klockan 12.35