Nyheter och pressmeddelanden

Håll dig uppdaterad. Här samlar vi det mesta som händer i vår verksamhet, såsom nyheter och pressmeddelanden.

Senast uppdaterad: 2023-05-12 klockan 09.35  |  Pressmeddelande  |  Arkiverad

Ny lag ger kollektivtrafikresenärer stärkta rättigheter

En ny lag (2015:953) som ger stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer träder i kraft den 1 april. Region Blekinges Trafiknämnd har nyligen beslutat att ge Blekingetrafikens kunder ett ännu bättre skydd vid förseningar än den nya lagen kräver.

Den nya lagen berör huvudsakligen tre områden: resenärens rätt till information, resenärens rätt till ersättning vid förseningar samt resenärens rätt till återbetalning av periodbiljett vid förändring av trafikutbud. Lagen gäller vid resor med tåg, tunnelbana, spårvagn och buss. Den gäller alla kollektivtrafikresor på linjer som är under 15 mil. För Blekinges del omfattas alla kunder i busstrafiken, i Pågatågstrafiken mellan Karlshamn och Kristianstad, i Krösatågstrafiken mellan Karlskrona och Emmaboda. Lagen gäller dock inte kunder i Öresundstågstrafiken, eftersom tåglinjen är mer än 15 mil.

Lagen ger kunden rätt till ersättning från 20 minuters försening jämfört med dagens 30 minuter.

Förseningsersättning (den del av biljettpriset som återbetalas)

  • 20–39 minuter: 50 %
  • 40–59 minuter: 75 %
  • 60 minuter eller mer: 100 %

– Att ersättning vid försening börjar gälla redan vid 20 minuter är bra för våra kunder. Det är helt rätt att kunderna kompenseras när det inte fungerar som det är tänkt, säger Magnus Johansson, Trafiknämndens ordförande.

Ungefär 70 % av alla ansökningar om ersättning vid försening som kommer in till Blekingetrafiken gäller resor med Öresundståg. Det är här och på Krösatåget som förseningarna kan bli stora för kunderna eftersom våra tåglinjer är en del av andra tågsystem.

– Eftersom alla våra kunder är lika viktiga har Trafiknämnden beslutat att förbättringarna ska gälla alla kunder som drabbas av förseningar oavsett om det är i Blekingetrafikens bussar eller tåg, säger Magnus Johansson.

I den nya lagen finns ingen minimigräns för ersättningens nivå, minimibeloppet är idag 50 kr därför har Trafiknämnden beslutat att behålla dagens nivå.

– I den resegaranti vi tillämpar idag får kunder med periodkort samma ersättning som övriga kunder. Ersättningen grundar sig på priset för en enkelbiljett. Den ersättningsnivån vill vi behålla och inte gå efter lagens låga ersättningsnivåer, berättar Anna Förberg, Blekingetrafiken.

– Det är bra med stärkta rättigheter för våra kunder men det viktigaste är att vi fortsätter att arbeta med att förbättra kvalitén i trafiken, avslutar Magnus Johansson.

Publicerad: 2016-03-24 klockan 09.42