Nyheter och pressmeddelanden

Håll dig uppdaterad. Här samlar vi det mesta som händer i vår verksamhet, såsom nyheter och pressmeddelanden.

Senast uppdaterad: 2021-04-20 klockan 10.39  |  Arkiverad

Nya priser från den 4 mars 2019

Priserna justeras för biljetterna nedan från den 4 mars 2019. I mars lanserar vi även vår nya app Blekingetrafiken som innehåller nya biljetter och nya rabatter.

  • Enkelbiljetter sänks med 2 kronor i första zonen.
    • Detta påverkar även Barn/ungdom, Duo/familj, Öppen närtrafik, Hasslöpendeln, Sturköpendeln, Nogersund-Hanö och Yttre Park-Östra Skärgården.
  • Ombord på buss sänks biljettpriset med 2 kronor i första zonen.
  • Rabattsatsen för reskassa sänks från 20 % till 10 % rabatt.
  • Periodkort 30 dagar höjs med 30 kronor.
  • Fritidskort höjs med 14 kronor.
  • Flex 20 dagar höjs med 30 kronor.
  • Studentkort höjs med 20 kronor.
  • Årskort höjs med 256 kronor per helår.
Publicerad: 2019-02-11 klockan 15.36