Nyheter och pressmeddelanden

Håll dig uppdaterad. Här samlar vi det mesta som händer i vår verksamhet, såsom nyheter och pressmeddelanden.

Senast uppdaterad: 2023-01-19 klockan 10.31  |  Pressmeddelande

SJ Öresund tar över drift och underhåll av Öresundståg

SJ Öresund tar över Öresundstågstrafiken från och med den 13 december. Det nya avtalet som innebär att SJ Öresund ansvarar för både trafik och underhåll av tågen innehåller också ett stort antal förbättringar för kunderna.

Förbättringskraven i det nya avtalet som startar den 13 december är bland annat:

 • Ersättningstrafiken stärks genom ett nätverk av bussar i beredskap.
 • Fokus på att förenkla för kunderna på tågen och perrongerna förbättras vid störningar genom ökad bemanning och service.
 • Minst en tågvärd i varje tågsätt och synligare personal i och omkring tågen.
 • Fordonsunderhållet förbättras i den nya och moderna Hässleholmsdepån. Fler tåg kan vara i drift samtidigt. Ett optimerat underhåll, ökad kvalitet och effektivitet ökar också möjligheten att städa tågen bättre, vilket också är viktigt för helhetsupplevelsen. 
 • Det nya avtalet är, till skillnad mot det tidigare, ett incitamentsavtal som innebär att SJ Öresund premieras för hög punktlighet, ökat resande och hög kundnöjdhet.

Vid trafikstarten kommer även den nya Hässleholmsdepån att tas i drift. Där kommer tågen att servas, repareras och städas. Depåns strategiska placering, mitt i Öresundstågssystemet innebär många fördelar som på sikt kommer att innebära positiva förändringar för kunderna, såsom fler tåg i trafik och bättre punktlighet.

– Det är viktigt att påtala att våra kunder ska fortsätta att resa med omtanke och undvika rusningstrafiken med anledning av smittorisken av covid-19. Tids nog när vi kan börja resa som vanligt igen, är jag övertygad om att vi tillsammans med SJ Öresund kommer ta ett stort steg för att kunna erbjuda punktligare tåg och nöjdare kunder. SJ Öresund har dessutom ett helhetsåtagande för både trafik och underhåll, säger Peter Christensen, Trafiknämndens ordförande på Region Blekinge.

– Det är ett stort ansvar att få förmånen att köra Öresundstågen som är ett av Sveriges största trafiksystem. I ett och ett halvt år har vi arbetat för att uppfylla och få på plats de förbättringar och utvecklingar av trafiken som vi kommit överens om i avtalet. Jag är övertygad om att resenärerna kommer att tycka att Öresundståg utvecklas till det bättre, säger Anders Gustafsson, VD SJ Öresund.

Avtalet som SJ Öresund nu startar gäller i åtta år med option på ytterligare två år och tecknades 21 maj 2019.

Fakta om Öresundståg

Öresundståg är ett gemensamt tågtrafiksystem i Sydsverige och Danmark. Bakom Öresundståg står de regionala kollektivtrafikorganisatörerna Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik, Skånetrafiken och Västtrafik i samverkan med DSB och danska Transportministeriet.

 • Totalt 111 tågsätt används i Öresundstågstrafiken. De har en maxhastighet på 180 kilometer i timmen och är utformade för bekväma regionala resor inom och mellan de samverkande regionerna och till och från Köpenhamn.
 • Varje tågsätt består av tre sammankopplade vagnar med sammanlagt 227 sittplatser. Vid behov kopplas upp till tre tågsätt samman och kapaciteten blir totalt 681 sittplatser.
 • Varje tågsätt kör cirka 255 000 kilometer per år.
 • De äldsta tågsätten har kört mer än fyra miljoner kilometer.
 • Just nu pågår upprustning och uppfräschning av tågen och hittills har 37 tåg rustats upp.
 • Från och med 1 januari 2021 har samtliga Öresundståg fri wifi-uppkoppling, även i Danmark.

Trafikhuvudmän och ägarandel

 • Skånetrafiken, 40 %
 • Länstrafiken Kronoberg, 12 %
 • Blekingetrafiken, 12 %
 • Hallandstrafiken AB genom Region Halland, 12 %
 • Kalmar Länstrafik, 12 %
 • Västtrafik AB genom Västra Götalandsregionen, 12 %

För mer information, kontakta:

 • Jakob Emander, tillförordnad Trafikchef, Blekingetrafiken
 • Pär Welander, tillförordnad Trafikdirektör, Blekingetrafiken
 • Peter Christensen, Trafiknämndens ordförande, Region Blekinge
Publicerad: 2020-12-10 klockan 10.20