Nyheter och pressmeddelanden

Håll dig uppdaterad. Här samlar vi det mesta som händer i vår verksamhet, såsom nyheter och pressmeddelanden.

Senast uppdaterad: 2023-01-19 klockan 10.18

Vi gör bra saker

Vi vill rikta ett stort tack till dig som kund för att du fortsätter att visa omtanke för andra, hålla i och hålla ut. Dina åsikter i den nationella Kollektivtrafikbarometern för 2020, visar att vi gör bra saker. Blekingetrafiken har landets allra punktligaste kollektivtrafik enligt våra kunder. Dessutom ligger kundnöjdheten på en topplacering. Vi är otroligt stolta över resultatet, men inte nöjda. Vår resa och strävan efter ännu nöjdare kunder och punktligare trafik fortsätter. 

Det senaste året har inneburit en rad nya förutsättningar för oss och framförallt för dig som kund. I skuggan av pandemin har många av valt att antingen ställa in sina resor helt och hållet eller resa med andra alternativ. Oförändrad är dock kundnöjdheten, som ligger kvar på en hög nivå och placerar oss på en fjärdeplacering nationellt.

I samband med att FN:s Världshälsoorganisation i mars deklarerade att covid-19 kategoriserades som en pandemi minskade resandet drastiskt med Blekingetrafiken. För att minska smittoriskerna har vi gjort flera olika saker.

- Bland annat spärrade vi tidigt av fram till föraren för att trygga arbetsmiljön. Extra bussar sätts in på de turer där trängsel brukar uppstå. Med information om rekommendationerna och att ge alternativ för att inte resa i onödan, undvika rusningstrafiken på morgonen har tagits emot väl av våra kunder, säger Pär Welander Tf Trafikdirektör på Blekingetrafiken.

Antalet resor som görs med kollektivtrafiken har minskat, men du som fortsätter att resa ger oss ett fortsatt högt betyg i den nationella Kollektivtrafikbarometern.

- Vi har följt utvecklingen av kundnöjdheten noga under året säger Emil Linge, marknadsanalytiker på Blekingetrafiken. I takt med att färre reser har den upplevda punktligheten ökat, vilket har hög inverkan på det generella betyget. Vi har även fått högre betyg i frågor gällande information, vilket vi hoppas har bidragit till att de kunder som fortsätter att resa med oss vet vad de kan förvänta sig och känner sig trygga med det, fortsätter Emil Linge.

Nya vanor

Svensk kollektivtrafik, som driver Kollektivtrafikbarometern, har lagt till frågeställningar i undersökningen för att kartlägga hur resvanor och attityder förändrats gentemot kollektivtrafiken på grund av covid-19. Det framkom ganska snabbt att de två stora kategorierna var de som fortsatt resa med kollektivtrafiken som vanligt, och de som numera avstår helt och hållet från resor med kollektivtrafik. Den senare gruppen har istället främst valt bilen för att täcka sina resbehov.

- Många tillfrågade i undersökningen svarar att de har löst sina ärenden på andra sätt genom exempelvis digitala möten, säger Rasmus Månsson Marknad- och försäljningschef på Blekingetrafiken. Det går hand i hand med att fler arbetar hemifrån. Eftersom det kan vara en trend som håller i sig, arbetar vi aktivt med att ta fram erbjudanden som passar även den mer flexible kunden, avslutar Rasmus Månsson.

Blekingetrafikens resultat i Kollektivtrafikbarometern 2020

  • Kollektivtrafikens marknadsandel i Blekinge har, precis som nationellt, minskat drastiskt. Från att närmare 20 procent av de motoriserade resorna gjordes med kollektivtrafiken i början av 2020, till 11 procent i slutet på året.
  • 7 av 10 kunder är nöjda med Blekingetrafiken. Jämfört med början på året är resultatet i stort detsamma, men över längre tid är trenden positiv.
  • Kundernas betyg på Blekingetrafikens förmåga att komma i tid har förbättrats över året.

Om Kollektivtrafikbarometern

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Mätningarna har gjorts sedan 2001. Kollektivtrafikbarometern genomförs löpande i hela landet utom i Region Södermanland. Undersökningen används av länstrafikbolag och kollektivtrafikmyndigheter som ett verktyg att följa ett mätbart och objektivt resultat för kundupplevd kvalitet på sin trafik, både lokalt och regionalt. För 2020 besvarades frågorna av drygt 2400 respondenter i Blekinge. Nationellt svarade 79 000 personer på undersökningen.

Publicerad: 2021-02-04 klockan 15.31