Tågtrafik

Krösatågen tar dig från Karlskrona till Emmaboda och vidare mot Kalmar, Växjö och Göteborg/Stockholm. Med Pågatåg reser du mellan Karlshamn och Kristianstad. Öresundståg kör längs Blekinges kust och vidare genom Skåne till Köpenhamn.

Öresundståg

Öresundståg är ett gemensamt tågtrafiksystem i Sydsverige och Danmark. Den 11 januari 2009 gick Blekingetrafiken in i ett samarbete kring Öresundståg. De sex sydsvenska länstrafikbolagen i Blekinge, Skåne, Halland, Västra Götaland, Kalmar och Kronoberg driver tågtrafiken tillsammans på sträckorna Göteborg–Malmö–Köpenhamn, Kalmar–Växjö–Köpenhamn och Karlskrona–Malmö–Köpenhamn. Transdev har ansvar för att bemanna tågen.

Samordnade produkter och priser

Öresundstågsamarbetet har successivt inneburit olika förenklingar och förbättringar för resenärerna i Sydsverige. Samarbetet mellan Skånetrafiken, Kalmar Länstrafik, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Västtrafik och Blekingetrafiken omfattar stora delar av trafiken i sydlänen. Inom ramen för Sydtaxan samarbetar nu bolagen om prissättning, produkter och regler.

Punktlighet

Även små förseningar kan ge stora konsekvenser på punktligheten. En av flera åtgärder för att förbättra punktligheten är att stänga tågdörrarna 30 sekunder före avgång. För att du inte ska missa detta blåser tågvärden i sin visselpipa innan dörrarna stängs. Det innebär att du måste vara på stationen i god tid så att du är ombord på tåget när dörrarna stängs. Om tåget avgår i rätt tid ökar möjligheten att du också är framme i rätt tid.

Om tågen

Varje Öresundståg har 229 sittplatser och det finns ungefär 90 tågsätt i trafik i södra Sverige.

Ombord på tåget finns en tågvärd som hjälper till under resan med information samt kontrollerar biljetter och kort.

Mittvagnen på Öresundståg har ett lågt golv, vilket förenklar vid på- och avstigning samt gör det möjligt att enkelt ta ombord barnvagn, rullstol eller rollator. I mittvagnen finns rullstolsplatser och en rymlig toalett.

Öresundstågen håller på att successivt fräschas upp. Det innebär bland annat att det ska bli mer tillgänglighetsanpassat för exempelvis rullstol och rollator, bagagehyllor för bättre förvaring, och bättre komfort i 1 klass.

Pågatåg

Pågatågen kör i Skåne och Blekinge. I Blekinge kan du resa med Pågatåg på sträckan Karlshamn–Mörrum–Sölvesborg och vidare in i Skåne till Kristianstad.

Om tågen

Varje Pågatåg har 234 sittplatser och det finns ungefär 70 tågsätt i trafik i Pågatågssystemet. Alla dörrar har ett insteg som är i nivå med plattformen och utskjutande fotsteg. Det är genomgående låggolv utan hinder vilket förenklar vid på- och avstigning samt gör det möjligt att enkelt ta ombord barnvagn, rullstol eller rollator.

I den ena av mittvagnarna finns rullstolsplats och en rymlig toalett och i den andra av mittvagnarna finns gott om plats för barnvagnar, cyklar och större bagage. Vid sätena finns läslampor, bord och eluttag.

Tågen har TV-skärmar som visar trafikinformation och nyheter. Ombord på tåget finns en tågvärd som hjälper till under resan med information samt kontrollerar biljetter och kort.

Om du vill vila så finns det tysta kupéer med takbelysning föreställande en stjärnhimmel i varje ände av tåget.

Krösatågen

Du reser med Krösatågen på sträckan Karlskrona–Bergåsa–Holmsjö–Vissefjärda och Emmaboda.

Krösatågen är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Jönköping, Kalmar, Halland, Kronoberg, Skåne och Blekinge. Tågen bemannas av SJ.