Senast uppdaterad: 2023-06-16 klockan 15.08  |  Tidigare

Beställningscentralen har tekniska problem

Beställningscentralens system för bokning av färdtjänst och sjukresor ligger nere och de kan inte ta emot några bokningar. 
Felsökning pågår. 

Vi ber er vänligen att återkomma efter helgen om det inte är akut. 

Publicerat: 2023-06-16 klockan 09.48