Senast uppdaterad: 2020-08-25 klockan 10.13  |  Tidigare

Buss ersätter tåg Lund-Malmö-Lund 22-28 augusti

Trafikverket gör omfattande banarbete sträckan Lund-Malmö. Öresundståg ställs in och ersätts med buss från och med klockan 23.00 22 augusti till och med 28 augusti. 

Restiden blir därför längre än normalt.

Publicerat: 2020-08-03 klockan 14.21