Senast uppdaterad: 2020-07-02 klockan 08.17  |  Tidigare

M/F Flaggskär inställda turer tillsvidare

På grund av ett motorhaveri är turerna med M/F Flaggskär inställda tillsvidare. Bryggor längsmed Hasslö- och Sturköpendelns linjer påverkas enligt följande:

Handelshamnen - Tjurkö - Sturkö - Inställt

Handelshamnen - Aspö - Hasslö - Inställt

Handelshamnen - Säljö - Inställt

 

Undantag: M/F Wittus trafikerar turerna 07.10 och 08.10 från Hasslö Horn till Handelshamnen.

Publicerat: 2020-06-28 klockan 15.04