Senast uppdaterad: 2020-04-24 klockan 11.07  |  Tidigare

Försenade Pågatåg 24 april

Pågatågen med avgångstiderna 07.02 och 08.02 från Kristianstad med riktning mot Karlshamn är idag cirka 15 minuter försenade vardera. Orsaken är ett signalfel.

Nya beräknade ankomsttider till Karlshamn är 08.01 respektive 09.04

Publicerat: 2020-04-24 klockan 07.30