Senast uppdaterad: 2021-10-30 klockan 09.10  |  Tidigare

Försening MF Ungskär

Båten MF Ungskär med avgång 09:00 från Yttre Park till Stenshamn är försenad 30 minuter på grund av tekniska problem.

Publicerat: 2021-10-30 klockan 09.10