Senast uppdaterad: 2021-11-30 klockan 16.44  |  Tidigare

Förseningar i trafiken

Vi har kraftiga förseningar i vår trafik, det är stillastående lastbilar som blockerar flera delar av E22an genom hela länet. 
Linje 150 och 600 påverkas mycket av detta, eftersom trafiken står stilla är det svårt att beräkna när de kan vara på plats.

Vi tackar för ert tålamod. 

Publicerat: 2021-11-30 klockan 14.48