Senast uppdaterad: 2023-09-08 klockan 10.55  |  Tidigare

Förseningar på M/F Vindskär 8/9

Tjock dimma kan orska förseningar på M/F Vindskär med upp till 15-20 minuter

Publicerat: 2023-09-08 klockan 10.55