Senast uppdaterad: 2022-11-01 klockan 16.01  |  Tidigare

Gång och cykeltunnel Bergåsa station stängs kvälls och nattetid 7 till 10 november

Kommunen kommer utföra klottersanering från kl 20.00 till 05.00 7-10 november och i samband med det så kommer gång och cykeltunneln vara avstängd. Gående och cyklister hänvisas till Galgamarkstrappan. 

Se även kommunens hemsida: https://www.karlskrona.se/servicemeddelanden/tillfallig-omledning-vid-bergasa-station/

 

Publicerat: 2022-11-01 klockan 16.01