Senast uppdaterad: 2022-11-01 klockan 15.54  |  Tidigare

Hållplats Aniara och Gamla torg trafikeras inte från och med kl. 18.30 den 2 november till och med 3 november..

På grund av arbete i cirkulationsplatsen på Östra Storgatan kan inte busstrafiken passera arbetsområdet. Bussar leds om annan väg och hållplatserna Aniara och Gamla torg kan inte trafikeras. Resande hänvisas enligt följande:

Resande för linje 561 och 562 hänvisas till närmaste hållplats
Olofström station (samtliga turer gör extra stopp Olofström station)
alternativt Olofström Resecentrum, resande till och från Aniara.

Linje 681, 630 (Volvo turerna) och 686 hänvisas till Volvo
huvudkontor.
Linje 682 hänvisas till Olofström Resecentrum.

Publicerat: 2022-09-27 klockan 09.05