Senast uppdaterad: 2023-01-18 klockan 11.06  |  Aktuellt

Hållplats Baldersvägen läge A och Gustavsborg läge A trafikeras inte 13 - 17 februari

På grund av vägavstängning på Erik Dahlbergsvägen kommer busstrafik ledas om på andra vägar i riktning mot Karlshamn centrum. Därför kan inte hållplats Baldersvägen och Gustavsborg trafikeras in mot centrum. 

Ut från Karlshamn trafikeras hållplatserna som vanligt. 

Publicerat: 2023-01-18 klockan 11.04